Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 26302 đọc truyện
Tên khác
Koisaku Potager
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại