Bình chọn
No. 19 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 34 , có 357408 đọc truyện
Tên khác
Dareun Uimiui Daemabeopsa; Magus with a Different Meaning
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại