Bình chọn
No. 4 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 17 , có 675455 đọc truyện
Tên khác
Dareun Uimiui Daemabeopsa; Magus with a Different Meaning
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại