Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 60101 đọc truyện
Tên khác
Kimugara na Jaguar
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại