Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 48195 đọc truyện
Tên khác
Mad Cinderella, マッドシンデレラ
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại