Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 101591 đọc truyện
Tên khác
Câu chuyện về cậu và tôi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại