Bình chọn
No. 1 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 1 , có 4015581 đọc truyện
Tên khác
Câu Chuyện Thiếu Niên; Kỷ sự thiếu niên; Ký sự thiếu niên
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại