Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 78763 đọc truyện
Tên khác
Dekiai Honey Baby
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại