Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 8769 đọc truyện
Tên khác
Ushiro no seki no Katou-kun
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại