Bình chọn
No. 3 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 2 , có 1725720 đọc truyện
Tên khác
Heaven of School Caste
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại