Bình chọn
No. 8 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 7 , có 1383035 đọc truyện
Tên khác
Heaven of School Caste
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại