Bình chọn
No. 5 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 4 , có 1463922 đọc truyện
Tên khác
Heaven of School Caste
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại