4.8
Your Rating
Bình chọn
4.8 / 5 sao, 8 lượt bình chọn.
Thứ hạng
Thứ 34th, 5169 lượt xem
Tên khác
Caste Hate; カーストヘイト
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga