Bình chọn
No. 13 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 13 , có 753522 đọc truyện
Tên khác
Caste Hate; カーストヘイト
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại