Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 143230 đọc truyện
Tên khác
からめるハニー; Caramel Honey
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại