Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 138090 đọc truyện
Tên khác
Baminiku Misoji Offpako Oniisan; Ba Meiku 30_s off paca old man
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại