Bình chọn
No. 71 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 30 , có 443408 đọc truyện
Tên khác
Black Sun - 奴隷王
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại