Bình chọn
No. 68 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 22 , có 539650 đọc truyện
Tên khác
Black Sun - 奴隷王
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại