Bình chọn
No. 39 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 179457 đọc truyện
Tên khác
Đặc Ân
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại