Bình chọn
No. 9 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 24 , có 571260 đọc truyện
Tên khác
Mộng ảo, Ashuri, The wilting light
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại