Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 100631 đọc truyện
Tên khác
Anh
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại