Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 312265 đọc truyện
Tên khác
Ore dake no senzoku Alpha
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại