Bình chọn
No. 33 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 32 , có 423911 đọc truyện
Tên khác
Любовь и Искренность あいとまこと 愛與誠 森世 爱与诚 森世 사랑과 진실
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại