Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 12707 đọc truyện
Tên khác
Ai no Poltergeist - 愛的靈異現象 - 愛のポルターガイスト
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại