Bình chọn
No. 76 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 89 , có 177908 đọc truyện
Tên khác
Cheongaeui Hag; Тысяча бумажных журавлей; 천개의 학
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại