fbpx

Xuyên thư

Xuyên thư là một thể loại phim/truyện đam mỹ mà trong đó nhân vật chính đi vào vào thế giới trong sách và trải qua các sự việc xảy ra trong sách, có thể đi theo nguyên tác hay cải biến nguyên tác trong thế giới xuyên vào. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh yaoi