Tu chân

Tu chân là thể loại phim/truyện đam mỹ mà trong đó có yếu tố thần tiên, phép thuật, nhân vật trải qua quá trình tu tiên cầu đạo, gặp gỡ các kì ngộ để đạt tới một cảnh giới nào đó. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đồng tính