Quân nhân

Quân nhân là thể loại phi,/truyện đam mỹ mà bối cảnh là quân đội hoặc nhân vật chính giữ một vị trí chức vụ trong lực lượng quân đội như bộ đội đặc chủng, hải quân, không quân… Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh shounenai
6 Kết Quả