NP

Đam mỹ NP là thể loại truyện/ phim ám chỉ tình yêu, hoặc quan hệ giường chiếc giữa ba người đàn ông trở lên. Có thể phân làm hai thể loại là nhất công đa thụ và nhất thụ đa công Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đồng tính