Manhwa

Manhwa chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Còn Manhwa trên web Fan Cuồng Boy Love ở đây có ý chỉ các bộ truyện tranh đam mỹ, boy love có xuất phát từ Hàn Quốc. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đam mỹ