Manhwa

Manhwa chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Còn Manhwa trên web Fan Cuồng Boy Love ở đây có ý chỉ các bộ truyện tranh thể loại nam yêu nam, boy love có xuất phát từ Hàn Quốc. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đam mỹ
37 Kết Quả

Clinical Trial

4.3
Chương 3 27-08-2020
Chương 2 27-08-2020

Dear Door [DROP]

4.4
Chương 20 27-08-2020
Chương 2 27-08-2020

Addiction [DROP]

4.5
Chương 9 27-08-2020
Chương 8 27-08-2020

Well done

4.2
Chương 5 27-08-2020
Chương 4 27-08-2020