Manga

Manga là một cụm từ trong tiếng Nhật để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa có nguồn gốc từ Nhật Bản. Còn Manga trên web Fan Cuồng Boy Love ở đây có ý chỉ các bộ truyện tranh đam mỹ, boy love có xuất phát từ Nhật Bản. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh boy love