Huyền huyễn

Huyền huyễn là thể loại truyện/phim đam mỹ mà trong đó có yếu tố phép thuật, kỳ ảo, giả tưởng… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới,…) Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh yaoi