fbpx

Hệ thống

Đam mỹ Hệ thống là thể loại truyện đam mỹ mà trong đó có một hệ thống đưa ra nhiệm vụ bắt nhân vật chính phải thực hiện, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng và ngược lại sẽ bị trừng phạt. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh boy love

Không có bộ truyện nào trong Hệ thống - Manga Genres