Giam cầm/Bắt cóc

Giam cầm/Bắt cóc là một thể loại truyện đam mỹ khi mà một nhân vật bị bắt cóc và giam cầm tại một không gian cách ly với bên ngoài. Thường là thụ bị công bắt cóc giam cầm, đôi khi cũng có ngược lại. Thể loại này thường đi kèm với Rape/Cường bạo, Cường thủ hào đoạt. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đam mỹ
7 Kết Quả

Đảo Nô Lệ

3.8
Chương 3 18-09-2020
Chương 2 27-08-2020

Yubisaki Kara Biyaku

4.5
Chương 4 27-08-2020
Chương 3 27-08-2020

Black Sun

4.2
Chương 7 27-08-2020
Chương 6 27-08-2020