Dị giới

Dị giới là một thể loại truyện/phim đam mỹ mà trong đó Nhân vật chính xuyên đến hoặc lạc vào một thế giới khác, không có trong lịch sử của Trái Đất hoặc một không gian lạ (Tiêu biểu là “Mất mát đại lục”) Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đam mỹ