Cường thủ hào đoạt

Cường thủ hào đoạt là một thể loại phim/truyện đam mỹ mà trong đó một nhân vật dùng sức mạnh, quyền thế, tiền bạc và lời đe dọa để ép buộc và chiếm đoạt nhân vật khác. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh gay
10 Kết Quả

Tsume to Toge

4.4
Chương 6 27-08-2020
Chương 5 27-08-2020

Rikai funou kusocute

4.3
Chương 5 27-08-2020
Chương 4 27-08-2020

Ataerareru Mono

4.5
One Shot 27-08-2020

Flaver

4.3
Chương 1 27-08-2020

Tuyết Quốc

4.5
Chương 2 27-08-2020
Chương 1 27-08-2020

Haru ga Kita

4.3
Chương 6 27-08-2020
Chương 5 27-08-2020