Cường thủ hào đoạt

Cường thủ hào đoạt là một thể loại phim/truyện đam mỹ mà trong đó một nhân vật dùng sức mạnh, quyền thế, tiền bạc và lời đe dọa để ép buộc và chiếm đoạt nhân vật khác. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh gay
10 Kết Quả