Cổ trang

Cổ trang là một thể loại truyện/phim đam mỹ mà cốt truyện thường được đặt trong bối cảnh xưa, nhân vật mặc trang phục quần áo lượt, để tóc dài. Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh gay