ABO

ABO viết tắt là Alpha/ Beta/ Omega hay còn gọi là Omegaverse là một thể loại truyện tranh đam mỹ xuất phát từ Âu Mỹ. Là một thế giới nơi bất cứ ai cũng có thể sinh con và giới tính không còn được phân biệt là nam và nữa mà phân biệt thành Alpha, Beta và Omega Xem thêm các thể loại khác tại: truyện tranh đam mỹ