Tác giả: Lewin (cũng sản xuất phim Hyperventilation)

Nguồn: https://www.grafolio.com/creator/detail.grfl?creatorId=lewin00000&tab=tabStory

Sub Team: Fan Cuồng Boy Love

Trans: Nguyến

Timing: Oohlong


Các thông tin còn lại chưa có. Nếu độc giả có thông tin thỉnh liên hệ để cập nhật.

Bản xem có cắt 1 đoạn nhạc ở phần đầu.


Xem phim

Leave a Reply