Fan Cuồng Boy Love

Hồ sơ nhóm edit truyện tranh Fan Cuồng Boy Love:
  • Thành lập: 24/08/2018
  • Trưởng nhóm: Cung Lya
  • Website chính thức: Đây
  • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động