Dark Spirit Translation Team

Hồ sơ nhóm edit truyện tranh Dark Spirit Translation Team
  • Thành lập: N/A
  • Trưởng nhóm: N/A
  • Facebook: đây
  • Website chính thức: đây
  • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động