Aoisora Translattion Group

Hồ sơ nhóm edit truyện tranh Aoisora Translattion Group:
  • Thành lập: N/A
  • Trưởng nhóm: N/A
  • Facebook: Đây
  • Website chính thức: Đây
  • Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.