FanCuongBoyLove tiếp nhận và xử lý các khiến nại cũng như các góp ý để đẩy mạnh cộng đồng. Giúp cho trang web hoạt động tốt hơn, tạo một môi trường thân thiện hơn cho người đọc và nhóm dịch.

Quy trình khiếu nại, góp ý thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại và góp ý thực hiện qua:

Bước 2: Bộ phận hỗ trợ sẽ tiếp nhận các khiếu nại, góp ý, liên hệ làm rõ các yêu cầu của người dùng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, FanCuongBoyLove sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp, góp ý.

Bước 3: FanCuongBoyLove có thể yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến khiếu nại nếu cần thiết.

 

Hoặc để nhanh nhất, bạn có thể ib cho fanpage Fan Cuồng Boy Love hoặc comment ngay dưới bài viết này. Trân trọng.