Khi truy cập vào trang web FanCuongBoyLove bạn cần phải tuân theo các chính sách bảo mật sau.

  • Trang web này không tiết lộ địa chỉ email, IP hay thông tin cá nhân của bất cứ người dùng nào ngoại trừ quản trị viên.
  • Trang web này được phép công khai mọi thứ , bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: các nội dung được tải lên, đánh dấu bài viết, bình luận hay bất kì chỉnh sửa nào trên trang web.
  • Trang web này không buôn bán, thu thập bất cứ thông tin cá nhân để sử dụng và các hành vi trái pháp luật.